Centrum Rudiny II

ISTROFINAL, a.s. Žilina vyhlasuje ku dňu 23.10.2013 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž podľa § 847 až 849 Občianskeho zákonníka a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov na riešenie Centra Rudiny II. v Žiline.

  Informačný list (52,2 KiB, 1 293 hits)

  Súťažné podmienky (882,7 KiB, 1 674 hits)