CONECO 2012

Úrad komory oznamuje svojim členom, ktorí majú záujem o návštevu stavebného veľtrhu CONECO 2012, že si môžu bezplatne vyzdvihnúť vstupenky na úrade komory v Bratislave, Panská 15, 2. poschodie v úradných hodinách.