DISKUSIA KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA – podujatie zrušené!

Vážené architektky, vážení architekti,

Slovenská komora architektov si Vás dovoľuje pozvať na DISKUSIU KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA, ktorá je zameraná na aktuálne témy v záhradnej a krajinnej architektúre.

Live-stream sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 od 10.00 hod. v úrade Slovenskej komory architektov, Nám. SNP 18, Bratislava.

V prípade záujmu o účasť na diskusii Vás z kapacitných dôvodov žiadame o prihlásenie sa do 11. septembra 2020.

Následne po prihlásení sa účastníkov na diskusiu, bude všetkým prihláseným zaslaný link na prihlásenie sa na ZOOM/stream.

Podujatie je prístupné členom SKA a je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

Ing. Eugen Guldan, PhD.
predseda Výboru pre krajinných architektov