DISKUSNÉ FÓRUM NA TÉMU NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON A ZÁKON O VYVLASTŇOVANÍ

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska (ZUÚPS) pripravuje ďalšie otvorené diskusné fórum, tentokárt na tému nového stavebného zákona a zákona o vyvlastňovaní. Na diskusii sa zúčastní pani riaditeľka odboru územného plánovania Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD., ďalej hostia z Českej republike a svoje návrhy predostrú aj zástupcovia Slovenskej komory architektov a ďalších participujúcich partnerov. Sprievodnou akciou je výstava prác študentov Fakulty architektúry STU.

Odborná diskusia sa uskutoční 6. apríla 2011 v zasadačke Mestského úradu mesta Martin. Vstupnéj e 40 eur pre členov SAS A SKA, 50 eur pre nečlenov a 20 eur pre dôchodcov a študentov. Prihlášku nájdete na http://www.jotform.com/atobaloga/prihlaska110406