DISKUSNÉ FÓRUM: NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON A ZÁSADY NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA…

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie vás pozýva na otvorené diskusné fórum pod záštitou MDVaRR na tému Nový stavebný zákon, zásady stavebného zákona a zásady zákona o vyvlastňovaní pozemkov stavieb. Diskusné fórum sa koná 13. mája 2011 v priestoroch Primaciálneho paláca (Primaciálne nám.) v Bratislave.

Dátum konania: 13. 5. 2011 (piatok)
Miesto: Zrkadlová sála Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie, Bratislava

Vložné: 40,- € členovia SAS a SKA, 20,- € dôchodcovia a študenti
nečlenovia, 30,- €

Program

10:00 úvodné slovo
– príhovor primátora hl. mesta SR Bratislava doc. RNDr. Milana Ftáčnika, Csc.
– predstavenie zásad zákona (Ing. arch. Jelena Hudcovská, riaditeľka odboru UP MDVRR SR)
– zákon o vyvlastnení – informácia MDVRR SR (Ing. arch. Jelena Hudcovská, riaditeľka odboru UP MDVRR SR)
– skúsenosti z uplatňovania zákona v ČR (Ing. arch. Martin Tunka, Csc., ředitel odboru územního plánovaní MMR)
– návrhy Slovenskej komory architektov a participujúcich partnerov (Ing. arch. Marta Kropiláková, SKA)

Diskusia
cieľ: zber podnetov na dotvorenie zásad či podnety na znenie
Tvorba záverov

PRIHLÁSENIE NA DISKUSNÉ FÓRUM:

kontakt: 0905 505 665, adobrucka@gmail.com