DISKUSNÝ ŠTVRTOK V BRATISLAVE: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA A KRAJINA

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku vás pozýva na 3. diskusný štvrtok s témou PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA A KRAJINA, ktorý sa uskutoční 5. mája 2011 o 15:00 hod. v priestoroch Spolku architektov Slovenska, Panská ul. 5, Bratislava, 1. posch.

Odbornou garantkou témy je Ing. Anna Dobrucká.

Garantom podujatia je Ing. arch. Peter Vaškovič.

Vstup je voľný.