Dizajnérsky workshop „Regenerácia“

3.ročník 64 hodinovej európskej súťaže

REGENERÁCIA je dizajnérskym workshopom, v ktorom tímy zložené z mladých profesionálov sú vyzvané, aby vytvorili projekt udržateľnej rekvalifikácie existujúcej verejnej budovy pre miestnu komunitu.

Každý tím by mal reagovať na špecifické požiadavky definované v oznámení. Integračný dizajn, synergický vývoj projektu a zdieľanie znalostí sú nevyhnutnosťou pri riešenie tejto výzvy.

Zmyslom súťaže je ukázať najlepší udržateľný regeneračný projekt existujúcej budovy z hľadiska architektúry, energetickej efektívnosti, obývateľnosti a z hľadiska väzby na sociálny, mestský a prírodný kontext. Kritériá poroty pre výber víťazného projektu bude oznámené na začiatku súťaže. Úradným jazykom je angličtina.

Prihlásiť sa môžete do 31. 1. 2017 na http://www.regenerationcompetition.eu/apply, kde nájdete všetky informácie.

Víťazný tím získa cenu v hodnote 3 000€.

Požiadavky:

Mladý absolvent z členského štátu EÚ

Vek pod 35 rokov

Magisterský titul z architektúry, stavebného inžinierstva alebo odboru príbuzného architektúre, staviteľstvu, environmentálnej udržateľnosti a krajine

Kontakt

Macro Design Studio

www.macrodesignstudio.it

eventi@macrodesignstudio.it
+39 0464 443418

facebook REGENERATION

twitter @macrodesignit