Dôležité

2021

Úrad SKA zatvorený v dňoch 21.-22.06.2021

Zasielame hlasovacie lístky! Máme Vašu správnu adresu?

Informácia k revízii STN 73 4301 Bytové budovy

Mesto Košice hľadá novú hlavnú architektku / nového hlavného architekta

Zmeny v Skúšobnom poriadku SKA

Zjednodušujeme úhradu členského

Voľby 2021/ kandidátky

2020

Sprístupnenie STN členom SKA

Česká cena za architektúru 2020 pozná laureátov

Úhrada členských príspevkov – posledná výzva

NOVÝ WEB SKA – DOTAZNÍK

Uznávanie odborných kvalifikácií súvisiace s vystúpením UK z EÚ

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Súťaž návrhov “Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská – Námestie 1. mája”

Súťaž návrhov „Grössling“

Súťaž návrhov “Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave”

Oznam SKA – zrušenie podujatí SKA

Young European Architects YEA!

Súťaž návrhov na ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÝ NÁVRH EXPOZÍCIE KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU

2019

Námestie SNP a Kamenné námestie

Verejná neanonymná výzva na ponuku s návrhom „Predĺženie promenády na Železnej studničke“

Zrušenie seminára – Energetické stratégie v kontexte architektúry

Otvorený list predsedu SKA ministerke vnútra SR

Súťaž návrhov na výstavbu nájomných bytov Terchovská

Revitalizácia lokality „Snežienka“

Vyhlásenie Slovenskej komory architektov k medializovaným skutočnostiam o sporné autorstvo prihláseného diela do ocenenia CE ZA AR 2019

Tlačová správa – Nemocnica Rázsochy

Rozlúčka s významným architektom Ferdinandom Milučkým

Výberové konanie riaditeľ MIB

Výberové konanie na výstavný projekt | 17. bienále architektúry v Benátkach 2020

Športová hala Slávia v Trnave

Parčík a verejný priestor pri Synagóge v Trnave

Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

Architektonická soutěž “CENTRA OBCE STŘEDOKLUKY”

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava – Dúbravka

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov 18. mája 2019 – výsledky

Výberové konanie Vedúci vertikálnych ateliérov FA STU

Školenie porotcov súťaží návrhov a spracovateľov súťažných podmienok, Košice

Seminár “Pomaly či rýchlo – Architektúra v dobe disruptívnych inovácií”

Prírodné kúpalisko Delňa v Prešove – vyhlásenie súťaže

Centrum obce Nededza – vyhlásenie súťaže

Bilancia architektonických súťaží 2018

Školenie porotcov súťaží návrhov a spracovateľov súťažných podmienok

Záhradnícke Fórum 2019

2018

Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov

Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018

UPOZORNENIE NA NEOVERENÚ SÚŤAŽ

Rozlúčka s významným architektom prof. Tiborom Alexym

„PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ – vyhlásenie súťaže

Súťaž návrhov „Rozšírenie Mestského úradu v Senci“

Posledná rozlúčka s významným architektom Jozefom Liščákom

Širšie centrum a Nám. sv. Egídia v Poprade (odovzdanie do 01.10.2018)

Súťaž návrhov na obnovu Mierového a Kláštorného námestia v Malackách

Zmena termínu workshopu pre architektov “MIES NEPRÍDE … ” 24. 4. 2018 v Bratislave

Zrušenie konferencie 17. 4. 2018 v Bratislave

Seminár k autorizačnej skúške 18. 4. 2018

Súťaž návrhov na Martinské Aquacentrum

Posledná rozlúčka s významným architektom Ľubomírom Titlom

Stanovisko SKA k poskytovaniu služby STN-online

Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem – vyhlásenie súťaže

2017

KRATINY 2+ – výsledky 2. kola

Revitalizácia Námestia slobody – výsledky

Dom kultúry Nitrianske Pravno – výsledky

Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach – výsledky

Nový mestský úrad v Lázních Bělohrad

Úprava verejného priestranstva „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“ – výsledky

Súťaž KRATINY 2+ – výsledky 1. kola

Areál športu Dubeň v Žiline

Revitalizácia Námestia slobody

Hlasujte za Cenu verejnosti CE ZA AR 2017

Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači

Revitalizácia parku na Karlovom námestí v Prahe

Úprava verejného priestranstva “POMNÍK PADLÝCH HRDINOV”

Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom

Dom kultúry Nitrianske Pravno

Verejná projektová architektonická súťaž návrhov “KRATINY 2+”

Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach

Seminár o autorskom práve a licenčná zmluva

Úrad SKA bude v dňoch 12.-13.6.2017 zatvorený

Obnova sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave

VZ SKA 2017

Výsledky súťaže návrhov na rekonštrukciu a dostavbu objektu DK Dúbravka

Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX

Výsledky súťaže návrhov na obnovu parku Janka Kráľa v Trnave

Ste pripravení na aktuálne výzvy pre architektov z pohľadu LEED a BREEAM?

Vernisáž CE∙ZA∙AR 2016 a prednáška o BIM technológii v Banskej Bystrici

Prihláste svoje dielo do 16. ročníka CE ZA AR 2017

Súťaž návrhov na prestavbu Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline

Súťaž návrhov na rekonštrukciu kina na kultúrne centrum v Leopoldove

Výsledky súťaže návrhov na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre

Výsledok súťaže návrhov na námestie Andreja Hlinku s parkom v Žiline

Súťaž návrhov na rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Dúbravka

Výsledky súťaže návrhov na uvítací monument v Dudinciach

Výsledky súťaže návrhov na základnú umeleckú školu a areál občianskej vybavenosti v Šahách

STN 2017

Výsledky súťaže návrhov na štadión Futbal Tatran Aréna v Prešove

Súťaž návrhov na nemocnicu budúcnosti v Martine

Súťaž návrhov na uvítací monument mesta Dudince

Súťaž návrhov na námestie Andreja Hlinku s parkom

Hľadáme kandidáta na pozíciu Mediálneho koordinátora SKA

2016

PF 2017

Súťaž návrhov na obnovu parku Janka Kráľa v Trnave

Vyhlásenie súťaže návrhov na na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre

Výsledky súťaže návrhov na vyhliadkovú vežu Kvetnica

Výsledky na súťaž návrhov Cvernovka

Súťaž návrhov na ZUŠ a areál občianskej vybavenosti v Šahách

POZOR – Súťaž na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre zrušená

Vernisáž CE∙ZA∙AR 2016 a konferencia Healthy Home Acedemy v Košiciach

Výsledky súťaže na obnovu Ružového parku v Trnave

Súťaž na futbalový štadión Tatran Aréna v Prešove

Pripravovaná súťaž na Obytnú zónu v Nitre

Nová súťaž na vyhliadkovú vežu Kvetnica

Výsledky súťaže návrhov na športovú halu Bratislava – Vajnory

Manuál súťaží návrhov pomôže architektom aj vyhlasovateľom

CE∙ZA∙AR 2016 pozná svojich víťazov

Sledujte TV prenos CE·ZA·AR 2016 vo štvrtok 6. 10. 2016 o 20:15 hod. na Dvojke

Výsledky súťaže na obnovu vojenského cintorína v Banskej Bystrici – Majeri

Úrad zatvorený 16. 9. 2016

Výsledky súťaže na dostavbu areálu letného kúpaliska Sihoť

Jesenný termín seminára pre žiadateľov o autorizačnú skúšku

Výsledky súťaže na viacpodlažné parkovisko v Poprade

Výsledky súťaže Šaľa – Jozefov

Výsledky súťaže na vyhliadkovú vežu na Dubni

SNG predstavila výstavný projekt pre 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016

Ročenka slovenskej architektúry

Výstava CE∙ZA∙AR 2015 v Nitre

Zástupcovia SKA na Valnej hromade ČKA

Stanovisko predstavenstva Slovenskej komory architektov k relevancii autorizačných osvedčení uvedených v Prílohe VI Smernice 30/2005/ES pre získanie architektonickej kvalifikácie

Stanovisko SKA v denníku SME o príprave nového stavebného zákona

Zástupcov SKA prijal nový minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

SKA rokovala o spolupráci s podpredsedom ZMOS