Dvojročný kurz „Plánovanie (Dizajn) historického mesta. Od kultúry obnovy ku kultúre inovácie“

Vážené členky, vážení členovia,

dovoľujeme si Vás informovať o šiestom ročníku dvojročného študijného programu (2nd level master) „Plánovanie (Dizajn) historického mesta. Od kultúry obnovy ku kultúre inovácie“ (Design for the historic city. From the culture of rehabilitation to the culture of innovation). Kurz je určený mladým architektom (aj čerstvým absolventom) z Talianska aj zo zahraničia, ktorí majú titul z 5-ročného štúdia architektúry, alebo titul z postgraduálnych kurzov Architecture and constructional engineering, Civil engineering, Architecture and constructional engineering.

Všetky potrebné informácie o kurze a podmienkach zápisu je možné v angličtine konzultovať na tomto linku, alebo na webovej stránke študijného odboru.

Deadline na podanie prihlášok je 18. september 2017.

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda