Energetická hospodárnosť budov – hodnota za peniaze

Slovenská komora architektov Vás srdečne pozýva na seminár

„Energetická hospodárnosť budov – hodnota za peniaze“
 

TERMÍN:   23. mája 2018
MIESTO:    Slovenská komora architektov, Panská 15, Bratislava

Registrácia: o 12.30 h.
Začiatok semináru: o 13.00 h.,  ukončenie o 15.00 h.

Seminár bude pozostávať z dvoch prednášok po cca. 45-50 min. plus diskusia,

Prednášajúci:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (STU, SvJ) ako nezávislý odborný garant

  • prednáška: Budovy s takmer nulovou potrebou energie – realita či fikcia?

Ing. Radovan Illith, PhD. (SPP-distribúcia, a.s.)

  • prednáška: Porovnanie viacerých vykurovacích systémov pre rodinné domy, vrátane solárnych a fotovoltaických panelov a ich kombinácie – projekty s reálnym CAPEX.

Seminár je zaradený do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C – pod záštitou SKA s počtom kreditov 5.

Po absolvovaní seminára bude členom SKA e-mailom zaslané potvrdenie o účasti.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať v termíne do 21. mája 2018 (pondelok) e-mailom na adresu: komarch@komarch.sk; bližšie informácie 0911 443 415.

  ZAVAZNA_PRIHLASKA.pdf (404,5 KB, 204 hits)