Energetické stratégie v kontexte architektúry – pozor seminár zrušený

Kedy: 12. marca 2020 od 16.00 hod. .
Kde: úrad Slovenskej komory architektov, Námestie SNP 18, Bratislava

Slovenská komora architektov v spolupráci s SPP, a.s. a SPP-distribúcia, a.s., si Vás dovoľujú pozvať na seminár, ktorého hlavnou rečníčkou bude namiesto architekta, urbanistu a pedagóga Bernda Vlay (1964, Graz), architektka Andrea Borská. Je absolventkou Fakulty architektúry Technickej Univerzity vo Viedni. V rokoch 2004 – 2011 spolupracovala v ateliéroch v Mníchove a Bratislave a od roku 2011 je autorizovanou architektkou, členkou Slovenskej komory architektov.

Počas svojho pôsobenia v rokoch 2012 – 2017, ako vedecká asistentka na Inštitúte pre projektovanie nosných konštrukcií a inžinierskych drevostavieb na TU Wien, sa profesijne zamerala na trvalo udržateľné procesy v rámci architektúry. S profesorom Wolfgangom Winterom vypracovala a uviedla do programu štúdia univerzity ekologický modul efektívneho využívania prírodných zdrojov pri stavbe drevených a kombinovaných stavieb v mestskom priestore. Od roku 2014 sprevádza ako jeden z architektov spoločnosti Cityscape a architectural tours odborníkov aj laikov po súčasnej ukážkovej architektúre vo Viedni, so zameraním na trvalo udržateľné stavby.

Bernd Vlay nemôže z dôvodu neodkladných pracovných povinností odprednášať svoju prezentáciu na seminári.

Odborným garantom seminára je Ing. arch. Michal Bogár.

Program:  
15.45 – 16.00 Prezentácia účastníkov
16.00 – 16.10 Otvorenie seminára (odborný garant Ing. arch. M. Bogár)
16.10 – 16.30 Prof. Ing. arch. R. Špaček, PhD. (FA STU): “Kontexty energetických stratégií EU”
16.30 – 17.00 Ing. Radovan Illith, PhD. (SPP-distribúcia, a.s.): “Energetická hospodárnosť budov (obnoviteľné/neobnoviteľné zdroje energií) – hodnota za peniaze”
17.00 – 17.30 Roman Rajninec, Michal Záhradník (SPP, a.s.): „Ekologická inteligencia ako súčasť životného štýlu“
17.30 – 18.15 Andrea Borská (Cityscape, AT): Koncept udržateľných mestských štvrtí vo Viedni (odprezentovaný na príklade Aspernu)
18.15 – 18.35 Diskusia

V prípade záujmu o seminár, prosíme o vyplnenie a zaslanie prihlášky do 9. marca 2020 na e-mail: komarch@komarch.sk. Prihlášku nájdete na: https://www.komarch.sk/wp-content/files/zavazna_prihlaska.pdf

Pozn.: Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Aspern Seestadt (Lakeside City) je jedným z najväčších európskych projektov mestského rozvoja
Letecký pohľad, 2017
Foto: archív www.tovatt.com
 
Severný park stanice Seestadt Aspern, 2016
Foto: archív www.tovatt.com
 
Mestská štvrť Seestadt (Wien-Aspern), jeden z najväčších projektov rozvoja miest v Európe na poli sociálneho bývania
Foto: archív www.berger-parkkinen.com
 
Mestská štvrť Seestadt (Wien-Aspern), jeden z najväčších projektov rozvoja miest v Európe na poli sociálneho bývania
Foto: archív www.berger-parkkinen.com
 
Prednášajúca Andrea Borská