EURÓPSKA CENA ZA PAMIATKOVÚ TVORBU

Európska súťaž European Award for Arcitectural Heritage Intervention (AADIPA) je organizovaná každé dva roky s podporou Official Association of Catalonia (COAC) a Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage (AADIPA). Cena vychádza z presvedčenia, že dedičstvo je prostriedkom sociálnej integrácie a zaslúži si byť oceňované a podporované. V súčasnej situácii, keď sa architektonické dedičstvo nepovažuje len za základný nástroj poznania, ale aj sociálno-ekonomický zdroj pre udržateľný rozvoj územia, je potrebné rozlíšenie a uznanie prác a kvalitných projektov, ktoré prispievajú k zachovaniu kolektívnej pamäte.

Registrovať sa môžete do 15. apríla 2015. Podmienkou je, že všetky prihlásené diela musia byť zrealizované a ukončené v období medzi 1. januárom 2008 a 31. decembrom 2014.

Pravidlá a podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na www.eu-architecturalheritage.org.

 

Kontaktnými osobami sú Marta Poch (e-mail: marta@martapoch.com, tel:  656 439 653) a Maria Suarez (e-mail: maria@martapoch.com, tel: 675 337 268) z POCH Comunicación.