Európska cena pre mestský verejný priestor

Centrum súčasnej kultúry v Barcelone vyhlasuje 9. ročník bienále Európskej ceny pre mestský verejný priestor. Cena je organizovaná v spolupráci s londýnskou The Architecture Foundation, viedenským Architekturzentrum Wien, parížskym Cité de l´Architecture et du Patrimoine, helsinským the Museum of Finnish Architecture, frankfurtským the Deutsches Architektumuseum a ľubľanským the Museum of Architecture and Design.

Zapojiť sa môžete najneskôr do 22. februára 2016.

V prípade otázok kontaktujte mzrncic@cccb.org, tel: +34 93 306 41 00.

Všetky informácie nájdete na www.publicspaces.org.