Formulár – dopady COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti iniciatívu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, vrátane odvetvia architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry.

Ministerstvo na svojej webovej stránke zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Na základe formulára získa MK SR reálne dáta o finančných stratách v jednotlivých oblastiach kultúry. Tieto informácie budú dôležitým podkladom na zistenie štruktúry subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle a na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému ministerstva kultúry aj pre architektov.

Finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia COVID-19, umožní MK SR poskytovať nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR. Návrh zákona schválila vláda a po schválení v Národnej rade SR by mal nadobudnúť účinnosť od 1. novembra tohto roka.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s formulárom kontaktujte MK SR e-mailom na adrese formular@culture.gov.sk alebo v pracovných dňoch od 9:00 – 16:00 na infolinke +421 2 20482 350.

Sprievodné video k spusteniu formulára nájdete na FB stránke ministerstva kultúry.

Formulár s doplňujúcimi informáciami je uvedený na webovej stránke MK SR a tiež priamo na odkaze: 
http://www.culture.gov.sk/formular

Ministerstvo kultúry vyzýva všetkých pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, aby formulár vyplnili do 19. októbra.