Fórum slovenského stavebníctva

 

      Jednou z aktivít Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska  je zabezpečovanie odbornej diskusie ako platformy pre výmenu názorov, podnetov a návrhov na zlepšenie podnikateľských podmienok stavebníctva na Slovensku, ktorej cieľom je prispieť k zavedeniu efektívnych riešení.

      Týmto si Vás Zväz stavebných podnikateľov Slovenska dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu, ktorú organizujeme spolu so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky:

Fórum slovenského stavebníctva
11. apríla 2018 (streda) od 9.00 do 14.00 hod.
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava

     Nové trendy a požiadavky na výstavbu vyžadujú aj nových odborníkov a pripravené stavebné firmy. Preto sa na konferencii bude diskutovať o nových trendoch a inováciách v stavebníctve, o potrebe elektronizácie a ďalších aktuálnych otázkach. Verím, že naše pozvanie prijmete a účasťou prispejete k dobrému priebehu a výsledku konferencie.

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že je potrebné sa registrovať elektronicky na linku v pozvánke resp. aby ste nám potvrdili vašu účasť na e-mailovú adresu sekretariat@zsps.sk do 6. apríla 2018.

 

Pozvánka