GOLFOVÝ TURNAJ ARCHITEKTOV 2020

Vážená pani architektka, vážený pán architekt,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že aj napriek zlej pandemickej a ekonomickej situácii sa 9. ročník športovo spoločenského podujatia Golfový Turnaj Architektov 2020 uskutoční!!! Podujatie sa uskutoční pod záštitou Slovenskej komory architektov

11. septembra 2020 na golfovom ihrisku Gray Bear Tále.

Uvedené podujatie nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky turnaja a poskytuje možnosť príjemného a neformálneho spoločensko-športového stretnutia architektov mimo svojich ateliérov.

Na turnaji bude aj golfová akadémia pre architektov ktorí chcú vyskúšať, alebo začať hrať golf. Táto akadémia je pre architektov bezplatne, hradia ju sponzori turnaja. Do akadémie sa je potrebné registrovať. Neváhajte zavolať kolegov, ktorí ešte nehrali golf!!! Viac info v septembri. 

Registrácia hráčov na turnajarchitektov@gmail.com prípadne cez web https://golfovyturnajarchitektov.sk/9-ro%C4%8Dn%C3%ADk-golfov%C3%A9ho-turnaja-11-9-2020 alebo telefonicky 0905 212 515 a to najneskôr do termínu 8. septembra 2020.

Predbežný program turnaja:

08:30   raňajky, registrácia účastníkov, prevzatie skórkarty 
09:30   otvorenie turnaja, príhovor a welcome drink
10:00   cannon štart /všetci naraz/ hráči architekti aj partneri
13:00   golfová akadémia pre začínajúcich architektov, po akadémii mini turnaj v patovaní
15:30   vyhlásenie výsledkov
16:00   raut po ukončení turnaja    

Bližšie informácie nájdete na www.turnajarchitektov.sk

Ing. arch. Iľja Skoček
predseda Slovenskej komory architektov

Pozvánka