HARMONOGRAM VÝSTAV CE∙ZA∙AR 2010

PRAHA

4. – 17. októbra 2010 prezentácia nominovaných diel ročníkov 2009 a 2010 počas festivalu Architecture Week v sieni Mánes, Masarykovo nábrežie Praha

7. októbra 2010 slávnostné stretnutie predstaviteľov kultúrneho a politického života

Za SKA sa zúčastnia: Ing. arch. J. Šujan a Ing. arch. Ľ. Závodný

BRATISLAVA

1. – 10. októbra 2010  Design Factory, Bottova 2, Bratislava

6.októbra 2010 o 17.00 hod. finisáž s odovzdávaním diplomov

Finisáže sa za SKA zúčastnia : Ing. arch. J. Šujan a Ing. arch. P. Paňák

ŽILINA

3. – 28.novembra 2010, Stredoslovenská galéria, M. R. Štefánika 2, Žilina

3. novembra 2010 o 17:00 hod. vernisáž s odovzdávaním diplomov

Vernisáže sa za SKA zúčastnia: Ing. arch. M. Pavelek a Ing. arch. D. Maňák

KOŠICE

2.decembra 2010 až 2.januára 2011 Východoslovenská galéria, Alžbetina 22, Košice

2. decembra 2010 o 17:00 hod. vernisáž s odovzdávaním diplomov

Vernisáže sa za SKA zúčastnia: Ing. arch. Ľ. Závodný a Prof. Ing. arch. P. Pásztor, PhD.