HARMONOGRAM ZASADNUTÍ PREDSTAVENSTVA DO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA V MÁJI 2011

(uznesenie predstavenstva z 16. decembra 2010 č. 15)


16. zasadnutie bude 3. februára  2011 v Bratislave;

17. zasadnutie bude 10. marca 2011 v Bratislave;

18. zasadnutie bude 14. apríla 2011 v Bratislave;

19. zasadnutie bude 13. mája 2011 v Bratislave s nasledujúcou poslednou večerou;

valné zhromaždenie bude 14. mája 2011 od 8:00 hod. v Bratislave v aule SAV.

Ak v pozvánke nie je uvedené inak, zasadnutia predstavenstva v Bratislave  sa konajú od 13:15 hod. v zasadačke úradu na II. poschodí, na Panskej ulici č. 15 v Bratislave.