Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlasujú súťaž na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlásili súťaž,
z ktorej vzíde 6 spolupracujúcich ateliérov na Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu.

Pôjde o práce v priebehu najbližších štyroch rokov pri vypracovaní návrhov a projektovej dokumentácie pre zadania na území Bratislavy vo verejnom priestore v prípadoch, kedy sa rekonštruujú mestské parky, ulice, námestia či iné verejné priestranstvá alebo budovy vo vlastníctve mesta, rovnako pôjde o viaceré zadania spojené s bývaním.

Viac informácií sa dočítate v priloženej tlačovej správe TU: