IDEOVÁ SÚŤAŽ NA VÝBER VÝSTAVNÉHO PROJEKTU

IDEOVÁ SÚŤAŽ NA VÝBER VÝSTAVNÉHO PROJEKTU 15. MEDZINÁRODNÉ BIENÁLE ARCHIEKTÚY V BENÁTKACH 2016

.

Slovenská národná galéria v Bratislave vypisuje ideovú súťaž na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016, ktoré sa bude konať v termíne od 28. mája do 27. novembra 2016 (vernisáž 26. a 27. mája 2016) v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach.

Výberové konanie je vypísané ako neanonymné určené teoretikom umenia a architektúry, architektom a spolupracujúcim profesiám, vrátane historikov a teoretikov architektúry a umenia. Jednotlivci ani súťažiace skupiny / iniciatívy nie sú obmedzené vekom, pohlavím, národnosťou ani štátnou príslušnosťou, ak sa prihlásený projekt a realizácia akýmkoľvek spôsobom týkajú architektúry na Slovensku, jej praktizovania, dejín a teórie, prípadne jej vzťahu k medzinárodnému architektonickému prostrediu.

.

Termín odovzdania predkladaných projektov je 4. december 2015.

Všetky potrebné informácie a podklady (prihlášku, technické a ekonomické podmienky, pôdorysy, rezy) nájdete v prílohe, príp. na webe SNG:

http://www.sng.sk/sk/uvod/navsteva-sng/aktuality/sutaz-bienale-architektury-v-benatkach-2016

.

Koordinátorom projektu za SNG a kontaktnou osobou pre prípadné technické konzultácie je Monika Palčová: monika.palcova@sng.sk

  SNG_15.-medzinarodne-bienale-architektury_Benatky-2016_PRIHLASKA.pdf (274,5 KB, 235 hits)

  SNG_La-Biennale-di-Venezia-2016_OZNAM.pdf (315,9 KB, 268 hits)

  SNG_15.-medzinarodne-bienale-architektury_Benatky-2016_TECHNICKE-PARAMETRE.pdf (265,9 KB, 254 hits)

  SNG_ceskoslovensky-pavilon_1.png (222,4 KB, 645 hits)

  SNG_ceskoslovensky-pavilon_2.png (228,8 KB, 378 hits)

  SNG_ceskoslovensky-pavilon_3.png (109,7 KB, 444 hits)