Informácia o pracovnom stretnutí regionálneho zástupcu BBSK

Pracovné stretnutie regionálneho zástupcu BBSK so zástupkyňou KPU

V priestoroch Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica sa 26. júna 2013 uskutočnilo pracovné stretnutie architektov (členov SKA), ktoré zorganizoval Ing. arch. Roman Turčan, regionálny zástupca SKA pre BBSK s riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Ing. arch. Zuzanou Klasovou.

 

Témou stretnutia bol:

„Proces prípravy obnovy pamiatok na začiatku XXI. Storočia z pohľadu architekta

ako tvorcu a z pohľadu pamiatkového úradu.“

 

Stretnutia sa zúčastnil aj člen predstavenstva SKA Ing. arch. Pavol Paňák.
Program stretnutia a fotodokumentáciu stretnutia si môžete prezrieť nižšie


  Program stretnutia (124,6 KB, 466 hits)