INOVATÍVNA VÝZVA LETISKA SWEDAVIA 2014

Inovatívna výzva letiska Swedavia 2014 (Swedavia Airport Innovation Challenge 2014) je skvelou príležitosťou pre účastníkov podieľať sa na rozvoji návrhov, opatrení a kreatívnych riešení na elimináciu hluku z priestoru letiskovej plochy na priľahlé zóny. Vstupom do súťaže hráte o výhru a možnosť vidieť zrealizovaný návrh. Výherca získa možnosť mediálneho pokrytia a publicity.

Swedavia spravuje desať najväčších letísk vo Švédsku a je svetovým lídrom v rozvoji udržateľných letísk. Momentálne dáva príležitosť účastníkom z celého sveta, aby predložili svoje návrhy opatrení a kreatívnych riešení na elimináciu hluku z priestoru letiskovej plochy na priľahlé zóny na letisku Bromma v Štokholme v rezidenčnej štvrti mesta Bromma Kyrka v Štokholme, vo Švédsku.

Hlavnou cenou je odmena vo výške 100 000 SEK.

Prihlášky posielajte do 14. februára 2014.

Registrácia je bezplatná a registrovať sa môžu jednotlivci aj skupiny najneskôr do 14. februára 2014. Koncepciu aj s ilustráciou nahrajte na oficiálnu web stránku vyzývateľa najneskôr do 28. februára 2014. Vytvorte návrh opatrení a kreatívnych riešení na elimináciu hluku z priestoru letiskovej plochy na priľahlé zóny na letisku Bromma v Štokholme a počas súťaže budete mať príležitosť klásť Swedavia otázky.

Bližšie informácie nájdete na www.swedaviaairportchallenge.com