Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu / online diskusia

Inštitút pre pasívne domy (IEPD) a Centrum pasívniho domu organizujú diskusiu, ktorá sa uskutoční prostredníctvom platformy ZOOM, dňa 26. januára 2021 (10.00 – 12.00).

V stavebníctve je smerovanie k najvyššej možnej energetickej hospodárnosti budov rozhodujúcim faktorom na ceste k uhlíkovej neutralite. Kľúčom k riešeniu je zvýšiť informovanosť a zapojenie odborníkov zo všetkých dotknutých odvetví, dosiahnuť legislatívne zmeny, vytvoriť mechanizmy finančnej podpory pre rýchlejšie presadzovanie hĺbkovej obnovy budov, zapojiť územnú samosprávu, motivovať architektov a projektantov k hľadaniu inovatívnych riešení. Zlepšenie podmienok na miestnej a národnej úrovni vytvorí funkčný rámec pre rozvoj energeticky efektívnej výstavby a obnovy budov, ktoré sú základným pilierom prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.

Diskusia odborníkov je poriadaná vrámci projektu „Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu“, ClimArchiNet. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie architektov o významnom vplyve budov na produkciu emisií CO2.

Prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/1BE-YqdBCR5e7u7fKgFBGc04iU9xNl1Z8sowRn7TQcN4/viewform?edit_requested=true

Program
10.00 – 10.10 Ľ. Šimkovicová – Rola architektov pri zmene klímy
10.10 – 10.15 T. Vanický – Realita v ČR
10.15 – 10.25 P. Pokorný – Stavajme inak
10.25 – 10.35 N. Vranová – Udržateľná architektúra – od obmedzení k príležitostiam
10.35 – 10.45 J. Karaba – Moderné spôsoby využitia energie z OZE
10.45 – 10.55 J. Zamkovský – Koordinácia regionálnej energetiky – garancia systémového prístupu k obnove budov
10.55 – 11.05 Prestávka
11.05 – 11.15 M. Stohl – Uhlíkovo-neutrálne štvrte
11.15 – 11.25 J. Bendžalová – Budúcnosť a výzvy v legislatíve o energetickej hospodárnosti budov
11.25 – 11.35 Š. Hudák – Energetická hospodárnosť budov – výzvy pre slovenské právo
11.35 – 12.00 Moderovaná diskusia expertov a účastníkov

EUKI_POZVANKA_2021