Inštitút Slovenskej komory architektov

 
Inštitút Slovenskej komory architektov (ďalej len „ISKA“) je dobrovoľným, záujmových, mimovládnym, ekonomicky a právne samostatným združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zaoberá podporou, rozvojom a prezentáciou architektúry.

Na mimovládnej úrovni umožňuje výmenu skúseností a poznatkov medzi členmi domácej a zahraničnej architektonickej obce aj voči verejnosti, predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích, publikačných, audiovizuálnych a výstavných projektov.

V súlade s uvedeným cieľom vykonáva najmä:

  • výskumnú a publikačnú činnosť a distribúciu jej výstupov,
  • tvorbu a distribúciu audiovizuálnych diel,
  • vzdelávanie a informačnú činnosť v oblasti architektúry,
  • organizáciu podujatí a výstav,
  • poradenskú činnosť,
  • prezentáciu architektúry v médiách,
  • spoluprácu so stavovskými, odbornými a spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti architektúry, stavebníctva a kultúry doma aj v zahraničí.

 

Obchodné meno: Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA)
IČO: 45794626
DIČ: 2120898582
IČ DPH: SK2120898582
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo-ulica: Námestie SNP
Súpisné/orientačné číslo: 477/18
PSČ: 81106
Obec: Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Bankové spojenie: SK6411000000002944064879

  Stanovy ISKA (862,0 KiB, 255 hits)