INTELIGENTNÉ BUDOVY 2012

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava a Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava
Vás pozývajú na sprievodný odborný seminár v rámci veľtrhu

CONECO / RACIOENERGIA 2012

INTELIGENTNÉ BUDOVY 2012 – Návrh a prevádzka systémov techniky prostredia,
ktorý sa bude konať dňa 30. marca 2012 od 11:00 do 14:00 hod. v INCHEBA Bratislava, seminárna miestnosť Hala A1

  Pozvánka na seminár INTELIGENTNÉ BUDOVY 2012 (174,9 KB, 661 hits)