CE ZA AR 2020 / katalóg v distribúcii

Prehľad o súčasnej slovenskej architektúre je opäť o niečo dostupnejší. Tohtoročný katalóg Ceny za architektúry sme postúpili do distribúcie.

Úlohou ocenenia CE ZA AR (Cena za architektúru) je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.
Náhľad:
Vznik publikácie podporil Bratislavský samosprávny kraj.