KOLKOKVIUM: MODERNÁ ARCHITEKTÚRA AKO PAMIATKA

Ústav stavebníctva a architektúry SAV v spolupráci s DOCOMOMO Slovensko organizuje dňa 11. novembra 2010 vedecké kolokviumModerná architektúra ako pamiatka, ktorého cieľom je predstaviť aktuálne výsledky výskumu dvoch projektov podporovaných agentúrami APVV a VEGA a iniciovať interdisciplinárnu odbornú diskusiu o podmienkach a možnostiach obnovy pamiatok modernej architektúry. Medzi hlavné okruhy otázok budú patriť o. i. nasledovné: Akú úlohu zohrávajú pri hodnotení pamiatok modernej architektúry pamiatkové ústavy a akú vedecké inštitúcie? Ako skĺbiť záujmy ochrany pamiatky a záujmy investora? Aké kompromisy smie pri zásahu do pamiatkovo chránenej stavby robiť architekt? Ako zachovať originál? Je možné či dokonca potrebné pamiatky modernej architektúry tepelne izolovať? Môže si pamiatka modernej architektúry uchovať starobu a ako?

V rámci moderovanej panelovej diskusie predstavia výsledky výskumu vybraní riešitelia projektov. V následnej diskusii s plénom budú tieto názory konfrontované s názormi a skúsenosťami ďalších prizvaných odborníkov. Ako moderátori podujatia vystúpia Henrieta Moravčíková a Matúš Dulla z organizátorskej inštitúcie, ako pozvaní riešitelia projektov pp. Z. Sternová, A. Puškár, P. Gregor, M. Kvasnicová, D. Haberland a P. Matiašovský.

Kolokvium sa uskutoční v priestoroch ÚSTARCH SAV v rámci podujatia Týždeň vedy. Je prístupné širokému plénu odborníkov a laickej verejnosti.

Súčasťou podujatia je výstava Archív architektúry 20. storočia: register materiálov a konštrukcií.

Termín: 11. novembra 2010,

tlačová konferencia: 15:00

kolokvium: 16:00 – 17:30

otvorenie výstavy: 18:00