KOMORA ORGANIZUJE SEMINÁR O AUTORSKOM PRÁVE

Slovenská komora architektov reflektujúc na mnohé podnety svojich členov sa rozhodla zorganizovať v spolupráci s renomovanou advokátskou a patentovou kanceláriou Vojčík & Partners, s.r.o. odborný seminár o autorskom práve.
Cieľom seminára je poskytnúť architektom najmä základné informácie o autorskoprávnej ochrane architektonických diel a možnostiach uplatňovania prostriedkov právnej ochrany k dielam architektov s dôrazom na uzatváranie licenčných zmlúv s objednávateľmi a investormi.
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov zároveň plánuje v prípade záujmu svojich členov zorganizovať obsahovo rovnako zameraný seminár so špecialistami na autorské práva aj v Košiciach.

Účastnícky poplatok pre členov Slovenskej komory architektov: 20,- EUR. Účastnícky poplatok pre ostatných záujemcov:  60,- EUR.

AKO SA PRIHLÁSIŤ: záväzne do 14.11. na úrade Slovenskej komory architektov,

e-mailom na komarch@komarch.sk alebo telefonicky na 02/5443 1080.

  Seminár Autorské právo - pozvánka a program (620,0 KiB, 957 hits)


  Záväzná prihláška k Semináru (16,7 KiB, 636 hits)


  Účtovný doklad k semináru (29,9 KiB, 727 hits)