Konferencia Bardkontakt 2016

Fakulta architektúry STU, Pamiatkový úrad SR, Ministerstvo kultúry SR, Slovenská komora stavebných inžinierov a mesto Bardejov v spolupráci so Slovenskou komorou architektov Vás pozývajú na 24. ročník vedeckej konferencie Bardkontakt 2016: Problematika mestských pamiatkových centier na tému „Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok“, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. – 24. 8. 2016 v Bardejove (Radničné námestie 16).

Konferencia je zahrnutá do programu Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (ako podujatie typu B s počtom kreditov 10).

Všetky informácie o konferencii nájdete tu.

V prípade otázok píšte na bardkontakt@gmail.com.