Konferencia BARDKONTAKT 2019

BARDKONTAKT 2019 si Vás dovoľuje pozvať na

XXVII. konferenciu s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019

s témou:
Obnova fasád meštianskeho domu v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí

Dátum konania: 19. – 20. august 2019
Miesto konania: zasadacia sieň MsZ – MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov

V poradí už XXVII. ročník konferencie Bardkontakt, nad ktorým SKA prebrala záštitu, je venovaný na prvý pohľad parciálnej, akoby povrchovej téme zachovania a využívania architektonického dedičstva: otázke obnovy fasád meštianskych domov v historických jadrách. V skutočnosti je to téma veľmi široká, ale najmä komplexná.

Kým vizuálnu stránku fasád môže vnímať každý návštevník verejného priestoru, technické okolnosti sú zrejmé len odborníkom. Aj poruchy fasád laici vnímajú len ako estetický problém, nie ako oslabenie úžitkových alebo prevádzkových kvalít stavby. No, sú to práve technické faktory zhotovenia fasád, ktoré podmieňujú odolnosť fasády a tým aj trvanlivosť jej vizuálneho pôsobenia.

Záujemcovia o vystúpenie na konferencii môžu zaslať prihlášku vrátane krátkej anotácie (do 150 slov) priamo organizátorom do 1. júla 2019 na mailovú adresu: bardkontakt@gmail.com

Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 25,- € (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie). Autori prednášaných príspevkov vložné neplatia.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu „B“  s počtom kreditov 10.

Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie:
https://bardkontakt.wixsite.com/website