Konferencia Bratislava a udržateľnosť

Hlavné mesto SR Bratislava – Útvar hlavnej architektky a Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD) Vás pozývajú na podujatie venované udržateľnému rozvoju Bratislavy, ktoré sa koná pri príležitosti 10. výročia založenia iEPD.

Konferencia sa bude konať dňa 19.02.2015 o 14:00 v Primaciálnom paláci (Zrkadlová sieň, 1.posch., Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava).

Vstup na konferenciu je po prihlásení bezplatný. R.S.V.P. posielajte na adresu architekt@bratislava.sk.

  POZVÁNKA (163,4 KB, 346 hits)