KONFERENCIA CE∙ZA∙AR 2015: „Architektonické súťaže a verejné obstarávanie

Slovenská komora architektov Vás pozýva na 1. odbornú konferenciu „CE∙ZA∙AR“ na tému Architektonické súťaže a verejné obstarávanie, ktorá sa bude konať 6. októbra 2015 od 13,00 hod. v Sieni Dušana Jurkoviča Spolku architektov Slovenska na Panskej 15, 811 01 Bratislava.

Medzi rečníkmi a diskutérmi vystúpia aj Per Arnold Andersen z Kodane, Igor Kovačević a Osamu Okamura z Prahy a slovenskí architekti Irakli Eristavi, Peter Lényi, Bohumil Kováč a Pavol Paňák.

Podiel realizovaných či pripravovaných architektúr pochádzajúcich zo súťaží návrhov je zarážajúco malý voči tým, ktoré pochádzajú z najlacnejšej ponuky, či iného pokútneho spôsobu obstarania projektu. Tento stav odráža stav našej kultúrnej vyspelosti v najširšom slova zmysle. Prečo je tomu tak? Môže pár málo pozitívnych skúseností zvrátiť všeobecný trend? Prečo legislatívne predpoklady nestačia ku korekcii podivných mechanizmov obstarania projektov? Je verejná správa dostatočne odborne pripravená k procesu obstarania projektov súťažami návrhov? Ako spolu súvisí problém dostatku zákaziek s problémom spôsobu ich zadávania? Aká je skúsenosť z českej scény?

O týchto a ešte viacerých iných otázkach týkajúcich sa východiskového predpokladu vzniku všestranne hodnotného architektonického diela sa bude hovoriť na tejto konferencii.

Odborným mediálnym partnerom konferencie je EUROSTAV. Mediálnymi partnermi sú Hospodárske noviny a SITA.

Váš záujem o účasť na konferencii potvrďte úradu Slovenskej komory architektov e-mailom na komarch@komarch.sk alebo telefonicky (02/54431254, 02/5441080) najneskôr do štvrtku 1. októbra 2015. Vzhľadom na obmedzené kapacity je počet miest obmedzený.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.

Program konferencie CE-ZA-AR

Viac informácií nájdete na www.ce-za-ar.sk .