KONFERENCIA EUROSTAV: UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

KONFERENCIA JE URČENÁ všetkým účastníkom investičného procesu, od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov a investorov.

EUROSTAV CONFERENCE

1. ročník

26. mája 2011, Austria Trend Hotel. Vysoká 2A, Bratislava – Staré mesto

Odborná konferencia na tému:

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

Motto: Stratégia udržateľnosti tvorivosť architekta a projektanta neobmedzuje, patrí k „novým” výzvam.

CIEĽOM KONFERENCIE je oboznámiť slovenskú odbornú verejnosť so súčasným európskym štandardom v oblasti udržateľnosti v architektonickom myslení a vo výstavbe. Trh je dostatočne zásobený relevantnými výrobkami a technológiami, fungujú aj informačné toky, zaostáva úroveň osvety a „verejnej mienky” u architektov, projektantov, investorov a developerov.

Cieľom konferencie bude prispieť k zvýšeniu osvety a k uvedomeniu si potreby vzdelávať sa vo všetkých oblastiach, ktoré s udržateľnosťou v architektúre a vo výstavbe súvisia.

Základný účastnícky poplatok: 100 Eur vrátane 20% DPH

Členovia SKA, SKSI a SKGBC: 20% zľava z ceny

PRIHLÁŠKA TU

Leták ku konfererncii na stiahnutie TU

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O KONFERENCII:

Záštitu nad konferenciou prevzal 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ.

Rokovacím jazykom bude slovenčina a angličtina, zabezpečené bude simultánne tlmočenie.

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCIE :

9.00 – 9.20 hod: Adrien Joyce, riaditeľ ACE (Architects´ Council of Europe) – Európske ciele a iniciatívy ACE na podporu projektov udržateľnosti architektúry,

Adrien Joyce – írsky architekt, ktorý pôsobil 17 rokov v architektonickej praxi v Londýne a Dubline, v súčasnosti okrem funkcie riaditeľa ACE prednáša na Higher Institute for Architecture (St. Luc) v Bruseli.

9.20 – 9.40 hod.: Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva MDVRR SR – Stav implementácie Európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD II) na Slovensku,

9.40 – 10.00 hod.: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., vedúci Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry, FA STU – Kontexty udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe

10.00 – 10.20 hod.: diskusia k predneseným príspevkov

10.20 – 10.40 hod.: prestávka na kávu

Počas prestávky bude v sále prebiehať tlačová konferencia pre pozvané média

10.40 – 11.00 hod.: Hanspeter Oester, architektonická kancelária agps.architectur  Zürich – Los Angeles: Vráťme sa k stavbám (ilustrácia architektonického konceptu na príklade centrály IUCN)

Hanspeter Oester – švajčiarsky architekt, absolvent ETH Zürich, v súčasnosti pôsobí v architektonickej kancelárii agps.architectur  Zürich – Los Angeles. Je autorom alebo spoluautorom zaujímavých konceptov udržateľných budov nielen vo Švajčiarsku, ale aj v Nemecku, Rakúsku, v USA, atď.

11.00 – 11.20 hod.: Ing. arch. Dalibor Borák, ČKA – Tri aktívne rodinné domy a skúsenosti z ich výstavby

Dalibor Borák, český architekt, absolvent FA VUT Brno, od roku 2006 sa zaoberá aktívne problematikou energeticky efektívnej architektúry, absolvoval školenie v Pasivhausinstitute v Darmstadtu (u prof. Feista).

11.20 – 11.40 hod.: Dr. Winfried Heusler, Schüco International KG, Nemecko: Trvalo udržateľné   obvodové plášte budov (energiu šetriť, vyrábať a manažovať).

11.40 – 12.00 hod.: diskusia k predneseným príspevkom

12.00 – 12.20 hod.: Vincent Briard, Products & Buildings, Knauf Insulation  Belgium: Implementing sustainability, Knauf Insulation experience (Trvalá udržateľnosť v praxi, skúsenosti Knauf Insulation)

12.20  – 12.40 hod.:  prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Stavebná fakulta STU – Meranie a certifikácia udržateľnosti budov

12.40 – 13.00 hod.: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU -Využitie obnoviteľných zdrojov energie v nízkoteplotnom vykurovaní a vysokoteplotnom chladení

13.00 – 13.20 hod.: diskusia k predneseným príspevkom

13.20 – 14.20 hod.: Obedová prestávka

14.20 – 14.35 hod.:  Ian Cox, Aggregate Industries: Výstavba a požiadavky certifikačných    systémov

14.35 – 14.50 hod.: Peter Robl, Holcim Slovensko: Príklady udržateľnej výstavby zo sveta

14.50 – 15.05 hod.: Ing. Václav Matoušek, Skanska Property Czech Republik: Certifikácia  LEED     s implementáciou  na City Green Court

15.05 – 15.20 hod.: Ing. Daniel Baláž, Saint Gobain Construction Products, divízia Weber Terranova: Udržateľnosťou v stavebníctve k trvalej udržateľnosti života

15.20 hod. – 15.40 hod.: prestávka na kávu

15.40 hod. – 15.55 hod.: Ing. Martin Mihál, Xella Slovensko: Ytong – materiál ohľaduplný k budúcim generáciám

15.55 hod. – 16.10 hod.: Ing. arch. Klara Bukolská, Velux: VELUX Model Home 2020 – Experimentálna cesta k výstavbe aktívnych domov (skúsenosti s výstavbou a prevádzkou šiestich aktívnych domov)

16.10 – 16.25 hod.: Ing. Vlastislav Jelínek, FENESTRA Sk: Rekonštrukcie, revitalizácie a konverzie obvodových plášťov budov

16.30 – 17.30 hod.: Panelová diskusia – učastníkmi diskusie sú všetci prednášajúci, moderujú prof. R. Špaček a prof. D. Petráš

18.00 – 22.00 hod.: Spoločenský večer

Bližšie informácie vám radi poskytneme

na tel.: 02/326 62 825, 02/326 62 826

na fax: 02/444 50 779 alebo

e-mailom: sefredaktorka@eurostav.sk

www.eurostav.sk