Konferencia Krajina – Človek – Kultúra

XXI. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra s podtitulom „Zelená infraštruktúra – život pre krajinu“ je zameraný na zvyšovanie povedomia v oblasti zelenej infraštruktúry. Cieľom konferencie je popularizácia témy, predstavenie konceptu a skupín prínosov zelenej infraštruktúry v osobitnom postavení ochrany biodiverzity, ekosystémových služieb a adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.

Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017.  Je určená pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako aj  širokej odbornej i laickej verejnosti.

Program, prihlášku a všetky doplňujúce informácie nájdete na tomto ODKAZE.