KONFERENCIA PASÍVNE DOMY 2011

Slovenská komora architektov prevzala záštitu nad konferenciou Pasívne domy 2011, ktorá sa bude konať 13. – 14. októbra 2011 v Bratislave v budove Technopolu. Viac informácií získate tu: http://2011.iepd.sk