Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2016

Vydavateľstvo EUROSTAV v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vás pozývajú

na medzinárodnú odbornú konferenciu

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

Hlavná téma: Smart princípy: teória verzus realita

21. apríla 2016, Kongresová sála SLSP, Tomášikova 48, Bratislava

Členom Slovenskej komory architektov bude poskytnutá 20 % zľava z účastníckeho poplatku.

Konferencia je zaradená medzi podujatia Sústavného vzdelávania architektov (SVA) ako podujatie typu B (Podujatia spoluorganizované/pod záštitou SKA) s počtom kreditov 10 (aktualizovaný zoznam podujatí SVA nájdete na https://www.komarch.sk/?page_id=243).

PROGRAM

PRIHLÁŠKA