Konferencie LAND-URBIA, NITRA

LAND-URBIA

21. – 24. apríl 2013

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska /ZUÚPS/  organizuje v dňoch 18. až 21. apríla 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre prvý ročník výstavy a konferencie LAND-URBIA 2013 na tému „Plánovaním k rozvoju identity územia“.

Výstava sa bude sa venovať predovšetkým prezentácii urbanistických a krajinárskych riešení územia, vydareným realizáciám a bude mať bohatý sprievodný program spojený so štvordňovou odbornou konferenciou a panelovými diskusiami. Výstavy a konferencie sa zúčastnia hostia zo siedmich európskych krajín. Záujemcovia o vystavovanie sa môžu prihlásiť on-line prihláškou, ktorá je na stránke www.zuups.sk.

  TS_LAND-URBIA.pdf (127,4 KB, 648 hits)