Kontakt

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV
Nám. SNP 18
811 06 Bratislava

Tel: 00 421 2 544 310 80, 00 421 2 544 312 54
e-mail: komarch@komarch.sk
Web: www.komarch.sk

 


KONTAKTY ÚRADU

 

Ing. Oľga MIHÁLIKOVÁ
riaditeľka úradu
mihalikova@komarch.sk, 02/544 310 80

– zastupovanie úradu SKA navonok
– komunikácia so zástupcami štátnej a verejnej správy
– obhajovanie záujmov architektov
– prezentácia aktivít SKA
– nadväzovanie partnerstiev doma i v zahraničí
– poradca pre uznávanie vzdelania, skúšok a kvalifikácií nadobudnutých v zahraničí
– manažér CE ZA AR
– zastupovanie SKA v zahraničí (predsedníčka Európskej siete príslušných orgánov v architektúre ENACA)
– spolupráca pri organizovaní profesijného vzdelávania architektov

 

Daniela BIELIKOVÁ
asistentka úradu
komarch@komarch.sk, bielikova@komarch.sk, 0911 443 415, 02/544 310 80

– sekretárske práce, registratúra komory
– vedenie registra architektonických diel, vedenie diel súťaže CE ZA AR
– elektronická evidencia zoznamov a registrov architektov, evidencia príspevkov na činnosť orgánov komory


Mgr. art. Rea DILHOFFOVÁ

samostatný odborný referent pre súťaže
dilhoffova@komarch.sk,  0911 527 672, 02/544 312 54


Mgr. Mirek KARAS

právnik úradu
karas@komarch.sk,  0903 443 416, 02/544 312 54

– vybavovanie podaní v rámci disciplinárnych konaní

 

Mgr. Eva MARTANOVIČOVÁ
samostatný odborný referent pre členskú základňu
martanovicova@komarch.sk, 0911 443 412, 02/544 312 54

– vedenie zoznamov a registrov – zapisovanie, vyčiarkúvanie, osvedčenia a pečiatky, sľuby, hosťovanie
– zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov
– kontaktná osoba pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
– poistenie architektov pre výkon povolania 


Mária ŠEFCOVÁ

hlavný účtovník komory
sefcova@komarch.sk, 0903 443 413, 02/544 312 54

– komunikácia s členmi ohľadom platenia členských príspevkov
– konzultačná činnosť pre formy výkonu povolania (SZČO, FO, PO)
– členské poplatky


Mgr. Soňa WAGNEROVÁ

samostatný odborný referent pre projektový management ceny CE ZA AR, zahraničné vzťahy a komunikáciu
wagnerova@komarch.sk, 0910 443 413, 02/544 312 54

– zabezpečovanie súťažných ročníkov CE ZA AR
– uznávanie odborných kvalifikácií architektov


Mgr. art. Martin ZAIČEK

samostatný odborný referent pre architektonické súťaže
zaicek@komarch.sk, 0948 332 708, 02/544 312 54

– komunikácia s vyhlasovateľmi architektonických súťaží
– poskytovanie konzultácií ohľadom organizovania súťaží


Ing. arch. Broňa TARNÓCY

mediálny koordinátor SKA
tarnocy@komarch.sk,  0905 410 548

– zodpovedná za mediálnu politiku SKA
– PR aktivity SKA a CE ZA AR

 


BANKOVÉ SPOJENIE

IČO: 30 778 981
DIČ: 2020809670
Reg.: Zákon č. 138/1992 Zb.

Banka: TATRABANKA a.s., Dunajská č. 6, 811 08 Bratislava
Názov účtu: Slovenská komora architektov
Číslo účtu: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
BIC: TATRSKBX

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.
Utorok 8:00 – 12:00 hod., Nestránkové hodiny
Streda 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod.
Piatok Nestránkový deň