Konferencia KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA

Krajina – človek – kultúra
Ako pretvárame krajinu
18.– 19. máj 2016 Banská Bystrica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Vás pozývajú na xx. Ročník konferencie zameraný na aktuálne otázky pretvárania krajiny, praktické riešenia a konkrétne návrhy revitalizačných a renaturačných opatrení v krajine, zvyšovanie kvality krajinného prostredia a krajinný dizajn.

Podujatie je zaradené do systému celoživotného vzdelávania členov Slovenskej komory architektov.

  KRAJINA-ČLOVEK-KULTÚRA 2016 (442,1 KB, 608 hits)