KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO ZA ROK 2010

Slovenská televízia odvysielala v nedeľu 16. januára 2011 prenos zo slávnostného večera udeľovania cien Krištáľové krídlo v kategóriách za spoločenský, vedecký, kultúrny, športový prínos v ôsmich kategóriách a v jednej mimoriadnej kategórii.

V kategórii Architektúra boli nominovaní: Ing. arch. Andrej Alexy. Na ocenenie Krištáľové krídlo bol nominovaný najmä za architektonické diela realizované v roku 2010 (polyfunkčný komplex Račany Bianco v Bratislave (spolu s A. Klimkovou), Nákupno-zábavné centrum Galéria Mlyny v Nitre (spolu s P. Kollárom a R. Vrankom). Ďalším nominantom bol režisér a scenárista MgA. Ladislav Kaboš, jeho nominácia na Krištáľové krídlo 2010 bola za nový dokumentárny film o architektovi slovenského pôvodu Ladislavovi Hudecovi, ktorý mal svetovú premiéru v hudecovom Grand Theatre počas svetovej výstavy EXPO 2010 v Šanghaji. Tretím nominovaným bol Ing. arch. Viktor Šabík za rekonštrukciu vstupných priestorov Starého divadla v Nitre, za dostavbu areálu základnej školy na Tulipánovej ul. a nový hotel Mikado v Nitre. Ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2010 v kategórii architektúra si odniesol Vikto Šabík.

Viac o ocenení Krištáľové krídlo

http://www.kristalovekridlo.sk/14-rocnik/nominovane-osobnosti-na-kristalove-kridlo-za-rok-2010