Kúpalisko Červená hviezda v Košiciach – apelujeme na vyhlásenie súťaže

SKA, prostredníctvom svojho regionálneho zástupcu architekta Antona Reitznera, vyjadrila znepokojenie nad prezentovaným zámerom mesta Košice vo veci rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne s prepojením na areál Mestského kúpaliska Červená hviezda. Primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva bola preto adresovaná žiadosť o prehodnotenie tohto postupu a zasadenie sa o vytvorenie podmienok pre vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže na predmetný areál.

Mesto Košice v nedávnej minulosti preukázalo svoje schopnosti ako usporiadateľa kvalitných súťaží návrhov. Súťaže na Mlynský náhon alebo Nájomné byty na Jesenského 4 sú toho najlepším príkladom.

Areál Mestskej krytej plavárne a Mestského kúpaliska Červená hviezda má veľký potenciál stať sa atraktívnou súťažou nielen v rámci Slovenska, argumenty nedostatku času, dlho trvajúcej, či drahej súťaže sú pri výške plánovanej investície a architektonickej hodnoty zámerom dotknutých objektov jednoducho neprijateľné.

Týmto dodávame, že súťaž návrhov nie je v žiadnom prípade preferovaná iba odbornou verejnosťou, ako bolo chybne prezentované, súťaž návrhov je transparentným nástrojom pre získanie najlepšieho riešenia.

Mestom plánovaný projekt neušiel pozornosti medzinárodnej organizácie, ktorá sa zaoberá ochranou pamiatok modernej architektúry, DOCOMOMO Slovakia a Iniciatíve za modernú architektúru. Kúpalisko Červená hviezda od architekta Ľudovíta Oelschlägera z roku 1936 je evidované ako nehnuteľná kultúrna pamiatka. Zdôrazňujú, že rozvoj mesta a jeho služieb nemôže ísť proti ochrane kultúrneho dedičstva a vyjadrili presvedčenie, že architektonická súťaž návrhov je ideálnou cestou.

 

List primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi

medializácia problematiky: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22598366/vstup-do-kosic-od-stanice-ma-zmenit-obrovsky-plavecky-komplex-odbornici-vidia-rizika.html

ilustračný obrázok:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22511860/mesto-kosice-ide-kupovat-plavaren-caka-ju-megainvesticia.html?ref=av-left