List predsedu SKA k aktuálnej situácii

Vážené architektky, vážení architekti, hosťujúci a dobrovoľní členovia Slovenskej komory architektov,

Celá spoločnosť prechádza ťažkou situáciou v súvislosti s vírusovou pandémiou COVID-19. Nikto dnes nevie povedať, kedy sa karanténa a prísne opatrenia skončia. Je zrejmé, že ekonomický dopad na hospodárstvo bude značný. Ťažko predpovedať, ako sa očakávaná recesia dotkne stavebníctva a následne aj našej profesie. V dvadsaťosemročnej histórii SKA sa nenájdu obdobné okolnosti, ktoré by nás, architektov, stavali do podobnej neľahkej situácie. Predstavenstvo a úrad SKA Vás chce touto cestou uistiť, že vyvinie maximálne úsilie na zmiernenie prichádzajúcej krízy na trhu práce architektov a hľadanie cesty pre revitalizáciu dopytu po našich službách.

Hoci je z dôvodu karantény momentálne úrad zavretý, celý tím pracuje naďalej cez home office. Preto si vás dovoľujeme informovať, že všetky vaše prípadné otázky ohľadom výkonu povolania autorizovaného architekta/autorizovaného krajinného architekta, ako aj iné podania súvisiace s pandémiou COVID -19 nám prednostne adresujte na adresu komarch@komarch.sk, príp. úrad kontaktujte na tel. číslach uvedených na webovom sídle komory.

Práve v týchto dňoch sa finalizuje katalóg architektonických súťaží za rok 2019, ktorý rozosielame zástupcom samospráv s cieľom podporiť súťaže návrhov pri investičných aktivitách miest a obcí. Obdobnou aktivitou (katalógom súťaží za roky 2016-18) sa v predchádzajúcich rokoch podarilo zlepšiť situáciu v oblasti rozvoja domácich súťaží návrhov, čoho dôkazom sú aj aktuálne prebiehajúce súťaže: ZUŠ a Troyerovo námestie v Stupave alebo kúpele Grössling, pripravované sú súťaže na revitalizáciu areálu gymnázia Mateja Bela vo Zvolene a úprava námestia vo Valaskej. Snažíme sa týmto vytvárať priestor pre uplatnenie našej práce aj v čase karantény a neistej budúcnosti. Poslednú publikáciu o súťažiach si môžete pozrieť tu.

Súbežne s aktivitou ohľadne súťaží úrad naďalej pokračuje v prípravách na IXX. ročník ceny CE ZA AR. Veríme, že aj tento ročník prebehne bez problémov, vrátane zasadnutí poroty a októbrového galavečera. Uvedomujeme si, že aktuálna situácia prináša so sebou značné obmedzenia, a preto uvažujeme o opatreniach, ktoré by vám prihlasovanie zjednodušili (predĺženie termínu na odovzdanie, možnosť zámeny fotografií pri finálnej prezentácii a pod.). Keďže prezentácia tvorby našich členov bude v nadchádzajúcom období ešte dôležitejšia, všetky diela prihlásené do CE ZA AR budú v tomto ročníku bez poplatku automaticky prihlásené aj do registra architektonických diel. O presnom postupe, ako aj termínoch vás budeme priebežne informovať. Minuloročný katalóg CE ZA AR si môžete pozrieť tu.

Ďalšie informácie a rady, ktoré môžu pomôcť prekonať toto náročné obdobie, alebo môžu smerovať k zníženiu negatívneho dopadu na výkon nášho povolania budeme postupne aktualizovať na webovej stránke Slovenskej komory architektov.

So želaním zdravia, osobných aj pracovných úspechov,
Ing. arch. Iľja Skoček, predseda Slovenskej komory architektov
JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu SKA

 

Užitočné informácie súvisiace s pandémiou COVID – 19

 

Výber opatrení štátnych orgánov a verejných inštitúcií, ktoré môžu pomôcť prekonať toto náročné obdobie, alebo môžu smerovať k zníženiu negatívneho dopadu na výkon povolania:

23/03/20 Dopady na podnikanie a preventívne opatrenia (informácie od maklérskej spoločnosti RENOMIA)

Základné informácie vlády SR sú poskytované cez webovú stránku: https://www.korona.gov.sk/

Informácie, týkajúce sa OČR resp. PN (vyplývajúce z karantény a pod.) nájdete na stránke https://www.socpoist.sk.

20/03/20 Preukaz o trvaní PN pri „koronových“ PN posiela lekár, pacient nemá žiadne povinnosti

20/03/20 Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR

18/03/20 Sociálna poisťovňa nemôže uznať PN bez potvrdenia lekára

16/03/20 Rodičia, pozor! O dávku ošetrovné 16. 3. 2020 treba požiadať novou žiadosťou

13/03/20 Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné

13/03/20 Žiadosť o ošetrovné netreba podať okamžite po vyhlásení karantény

12/03/20 Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!

11/03/20 Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt

09/03/20 Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

Opatrenia a formuláre súvisiace s daňovými povinnosťami pre daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu

Obmedzenia na hraniciach pri pracovnej ceste do zahraničia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia