Manuál súťaží návrhov pomôže architektom aj vyhlasovateľom

Architektúra je vec verejná a obzvlášť citlivo ju vnímame, ak vzniká z verejných prostriedkov – situačne parafrázovala výrok profesora Štefana Šľachtu predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská na piatkovej 2. medzinárodnej odbornej konferencii Slovenskej komory architektov (SKA) s témou “Architektonické súťaže a verejné obstarávanie” na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Súčasťou podujatia bol krst tlačenej verzie Manuálu súťaží návrhov SKA. Publikácia má 120 strán a náklad 500 kusov. Vydanie podporili spoločnosti CRH Slovensko a Knauf.

dsc_0094Krst manuálu súťaží návrhov Slovenskej komory architektov

Zľava: Martin Lukeš (zástupca spoločnosti Knauf Bratislava s.r.o.), Miroslava Remenárová (manažérka pre firemné vzťahy CRH North Danube), Filip Jurkovič (zástupca spoločnosti Knauf Bratislava s.r.o.),  Luciano Lazzari (prezident Architektonickej Rady Európy ACE), Imrich Pleidel (predseda Slovenskej komory architektov), Zita Táborská (predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie) a Tomáš Rusina (riaditeľ predaja pre šedý cement CRH Slovensko)

„Všetky obsiahnuté informácie boli dohľadateľné. Našou ambíciou bolo vyextrahovať najpodstatnejšie údaje a zhrnúť ich čo najjednoduchším spôsobom,“ povedal editor manuálu Peter Lényi. Manuál je určený pre všetkých, ktorí sa v akejkoľvek role podieľajú na súťaži návrhov – vyhlasovateľov, porotcov a účastníkov.

„Argumentačne perfektne ukazuje, na čo je architektonická súťaž dobrá a dôležitá,“ skonštatoval Štefan Moravčík z SKA a pripomenul potrebu vytvoriť podobnú „kuchársku knihu“ právnych rád týkajúcich sa samotnej realizácie projektov. Poukázal na špecifiká súťaží v tejto sfére. Za samosprávy sa k nemu na základe priamych skúseností pridal starosta Seliec Ján Kupec.

„Nie sme s architektmi v antagonickom vzťahu,“ upozornila Zita Táborská, označila SKA za dlhodobo zodpovedného partnera a dodala: „Slovenská komora architektov je jedinou stavovskou organizáciou, ktorá prichádza s takto hmatateľnou pomocou všetkým zložkám pri verejnom obstarávaní. Veľmi si to ceníme.“

Nad konferenciou mali záštitu slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Konala sa deň po galavečere XI. ročníka Ceny SKA za architektúru CE∙ZA∙AR aj v prítomnosti prezidenta Architektonickej Rady Európy (ACE) Luciana Lazzariho, hlavnej architektky mesta Bratislava Ingrid Konrad či predsedu SKA Imricha Pleidela. Skúsenosti z Rakúska a Česka s architektonickými súťažami priblížili Georg Pendl a Michal Fišer.

Tlačová správa – 2. odborná konferencia CE∙ZA∙AR 2016