Medzinárodná súťaž Európska cena pre architektúru Philippe Rotthier 2017

Európska cena pre architektúru Philippe Rotthier bude v roku 2017 oceňovať architektúru, mestské projekty a výstavbu spojenú s vodou a jej využitím. Témou ocenenia je Voda, architektúra a mesto.  V súčasnosti je voda vzácnym a strategickým zdrojom a je prítomná v mestách i obciach. Architektúra a krajinná architektúra musia spĺňať požiadavky recyklácie vody a zvyšujúce sa ekologické povedomie robia z vody dôležitú tému. Je to príležitosť vyzdvihnúť a poukázať na existujúce alebo novovzniknuté projekty, v ktorých je voda neoddeliteľnou a významnou súčasťou.

Špeciálna cena bude odovzdaná jednému alebo viacerým projektom.

Hlavnou cenou je odmena vo výške 30.000 EUR.

Prihlásiť je možné diela, ktoré vznikli v predchádzajúcich 5 rokoch. Súťažným jazykom je francúzština a angličtina.

Prihlášky posielajte do 30. apríla 2017.

Kontaktnou osobou je Luaréline Tissot (rotthierprize@civa.brussels, +32 2 642 24 80).

Viac informácií nájdete na www.rotthierprize.be.