MEDZINÁRODNÉ BIENÁLE ARCHITEKTÚRY ROTTERDAM

V roku 2016 sa organizuje 7. ročník Medzinárodného bienále architektúry Rotterdam s podtitulom „IABR – 2016 – The next economy“. Cieľom aktuálneho ročníka je vystavovať návrhy a podporovať dialógy, ktoré upriamujú pohľad na mesto čisté, komunálne a produktívne. Mesto, v ktorom je verejný priestor opäť v centre pozornosti. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie projektov.

V prípade záujmu, vyplnenú prihlášku zasielajte mailom na call@iabr.nl najneskôr do 4. júna 2015 09:00hod. V prípade otázok mailujte na adresu production@iabr.nl

Viac informácií nájdete na www.iabr.nl.

  Prihláška (160,9 KB, 770 hits)

  Výva na predkladanie projektov (302,4 KB, 993 hits)