MEMORANDUM O SPOLOČNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKE ARCHITEKTONICKÝCH DIEL

Česká komora architektov, Zväz maďarských architektov, Poľská komora architektov, Obec poľských architektov a Slovenská komora architektov vydali pri príležitosti XVIII. valného zhromaždenia Českej komory architektov s vedomím si svojej povinnosti a starostlivosti o celkovú úroveň kvality architektúry a životného prostredia a propagácie profesie architekta spoločné memorandum o organizácii medzinárodnej prehliadky architektonických realizácií. Slovenská komora architektov potvrdila participáciu na novej rodiacej sa medzinárodnej prehliadke architektúry zo strednej Európy podpisom predsedu komory Juraja Šujana.

V memorande sa zástupcovia architektonických komôr a obcí krajín V4 dohodli na každoročnej medzinárodnej prehliadke architektonických realizácií. Organizačná štruktúra sa odvíja od samostatných národných kôl, ktoré môžu byť organizované ako súčasť národných prehliadok.  Súčasťou medzinárodnej prehliadky bude putovná výstava, ktorá sa má zavŕšiť galavečerom v mieste jej poslednej inštalácie. Uzávierka prvých prihlášok do medzinárodnej prehliadky je predpokladaná na jún 2012.

Za národné komory a obce architektov prítomní: Juraj Šujan, Tomasz Tomaszewski, László Mikó, Jan Vrana

Vzájomné podpísanie memoranda sa uskutočnilo 16.4.2011 v Prahe.

Foto: Stanislav Zbyněk

MEMORANDUM NA STIAHNUTIE