Mesto Košice hľadá novú hlavnú architektku / nového hlavného architekta

Druhé najväčšie mesto Slovenska vyhlásilo výber na pozíciu hlavného architekta/ky. Útvar hlavného architekta je strešným pracoviskom pre tvorbu urbanistických a územno-plánovacích podkladov a vyjadrení k investičným zámerom. Jeho/jej úlohou bude aj vytvoriť a realizovať dlhodobú víziu transformácie útvaru na strategické pracovisko mesta Košice v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta, ktoré je aktívne prítomné v tvorbe mestských politík, a bude úzko spolupracovať s analytickým zázemím magistrátu či inovatívnym projektom Citizen Experience and Well-being Institute spravovaným Creative Industry Košice.

„Mesto Košice stojí pred veľkými výzvami v oblasti jeho rozvoja. Košice sa transformujú, náš priemysel a podnikateľské zázemie sa dynamicky vyvíjajú. Zásadné rozvojové otázky mesta boli dlhodobo odkladané, fenomény ako klimatické zmeny nás stavajú pred nové. Máme zázemie a dáta, ktoré nám umožňujú posunúť rozhodovanie o urbanistických otázkach na novú úroveň. Je to obrovská príležitosť pre človeka, ktorý má vášeň pre mesto a chuť veci zlepšovať,” povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Okrem transformácie pracoviska bude nosnou obsahovou výzvou útvaru dokončenie nového územného plánu a príprava Vízie mesta Košice do roku 2050. Útvar dnes okrem toho pracuje na koncepčných dokumentoch v oblastiach mapovania sociálnych služieb, adaptácie na klimatické zmeny a udržateľnej mobility, umenia vo verejnom priestore, bytovej politiky či zelenej infraštruktúry. Útvar za dva roky vydal 3 500 vyjadrení k investičným zámerom a spolu s ostatnými zložkami pripravil podklady pre päť architektonických súťaží pre kľúčové verejné priestory alebo nájomné bytové domy. Dnes útvar tvorí desať architektov a architektiek, osem inžinierov a inžinierok a dvaja kolegovia s podpornými úlohami. Transformácia útvaru ráta s jeho rozširovaním v súlade s víziou nového lídra/líderky útvaru.

Budúci hlavný architekt/ka by mal/a byť lídrom, ktorý/á dokáže pracovať v dynamickom, komplexnom, multi-sektorovom prostredí a dosahovať kompromis. Mal/a by sledovať aktuálne trendy v oblasti mestských otázok a byť impulzom, ktorý ich prenesie do kontextu Košíc a budúcej práce Útvaru hlavného architekta. Vybraný kandidát bude úzko spolupracovať s vedením mesta a relevantných mestských podnikov.

Odporúčanie pre výber kandidáta poskytne nezávislá deväť-členná komisia zostavená mestom, pozostávajúca zo zástupcov odbornej komunity, stavovských organizácii, magistrátu a mestského zastupiteľstva. Na zaslanie prihlášok do výberového konania majú kandidáti a kandidátky čas do 8.4.

Viac o pracovnej pozícii sa dozviete na: Hlavný architekt mesta… – Mesto Košice | PROFESIA.SK

Doplňujúce otázky môžu kandidáti a kandidátky smerovať na andrea.kamenska@kosice.sk