Mesto MARTIN – súťaž

Mesto Martin
vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien “Martin – SIM”

Dátum vyhlásenia súťaže: 04.02.2013
Termín odovzdania návrhov: do 15.04.2013 do 1500 hod.
sekretár súťaže: Ing. arch. Viera Šottníková,
tel.: 0903 442 191, 043/4204105, 0903 794 736
e-mail: sottnikova@martin.sk

  Informačný list súťaže návrhov (51,7 KB, 1 250 hits)

  Martin - súťažné podmienky 02-2013 (2,0 MB, 1 750 hits)