Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom – výsledky súťaže

Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo v júli 2020 urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť  komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. Súťaže sa zúčastnilo osem autorských kolektívov.

Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom