Moderná stavba 2016 v Bratislave

Dovoľujeme si Vás pozvať na

MODERNÚ STAVBU 2016

inovatívne materiály a nové trendy v stavebníctve

Uskutoční sa v BRATISLAVE dňa 01.12.2016 o 13.30 hod.

Miesto konania: Hotel Tatra****, Nám. 1 mája 5, 811 06 Bratislava/ kongresová sála LUX + foyer /.

Podujatie je zaradené do systému Sústavného vzdelávania architektov so získaním kreditov s možnosťou získania 5 kreditov.

Vašu účasť potvrdíte telefonicky na číslach 0904 559277, 0911 690 600 alebo sa môžete prihlásiť TU. Účasť je bezplatná.